Privacy en Cookies Policy Pomar Bedrijfsadvies

De tekst van deze Privacy en Cookies Policy kan je downloaden door op de button hieronder te klikken:

Download Privacy en Cookies Policy Pomar Bedrijfsadvies

 

 

 

 

 

Pomar Bedrijfsadvies, gevestigd aan Parnaskruid 107, 3824 PG Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.pomar-advies.nl
Parnaskruid 107, 3824 PG Amersfoort
Tel: +31655182365

Jaap Schuddeboom is de Functionaris Gegevensbescherming van Pomar Bedrijfsadvies Hij is te bereiken via jaap@pomar-advies.nl of op 06 55182365.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Pomar Bedrijfsadvies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de  website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer op moment dat je wat hebt gekocht

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jaap@pomar-advies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pomar Bedrijfsadvies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten voor zover je dat expliciet hebt aangegeven dat te willen
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Pomar Bedrijfsadvies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pomar Bedrijfsadvies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pomar Bedrijfsadvies) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pomar Bedrijfsadvies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Personalia zoals genoemd bij ‘Persoonsgegevens die wij verwerken’ Zo lang je een Product afneemt van ons of een update service hebt aangevraagd van te downloaden informatie Zodat we je als je dat hebt aangegeven blijven informeren.

Dit stopt als je je van alle informatie updates afmeldt. Dan verwijderen we je gegevens binnen 1 week

Bankrekeningnummer Zolang de Belastingdienst dat vraagt op wettelijke gronden Wettelijke eisen door de Belastingdienst t.a.v. bewaartermijn administratieve gegevens

Delen van persoonsgegevens met derden

Pomar Bedrijfsadvies verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Pomar Bedrijfsadvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor betalingen gebruikt Pomar Mollie. De gebruikersovereenkomst met Mollie kan je downloaden via onze website.

De website https://www.pomar-advies.nl wordt gehost bij Hostnet. Je kan op onze website de verwerkingsovereenkomst met Hostnet downloaden.

Jouw gegevens worden opgeslagen ineen online CRM systeem van ‘ZoHo’. Jouw gegevens worden bewaard op een manier die voldoet aan de eisen van de AVG. ZoHo hanteert een eigen Privacy Policy beleid dat je kan inzien op https://www.zoho.com/nl/privacy.html. Pomar gebruikt dubbele identificatie voor toegang tot het systeem met behulp van de OneAuth app.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pomar Bedrijfsadvies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jaap@pomar-advies.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Pomar Bedrijfsadvies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pomar Bedrijfsadvies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via jaap@pomar-advies.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pomar Bedrijfsadvies gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Pomar Bedrijfsadvies gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Een totaaloverzicht van alle cookies die op de website gebruikt worden is uitgezocht door de onafhankelijke partij Cookiebot en kan je downloaden op de website.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/