Starten vanuit een uitkering

Voor jezelf beginnen vanuit een bijstandsuitkering is een enorme stap. Heb je een reëel idee waarmee je wilt starten zijn daar zeker mogelijkheden voor. Hoewel niet alle gemeentes dat op eenzelfde manier aanpakken is er hiervoor wel een regeling die landelijk van kracht is: het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ).

Op basis van deze regeling kan je als startende ondernemer twee doelen bereiken:

  1. Hulp krijgen bij het opstellen van je ondernemingsplan en zo starten met je onderneming met coaching en eventueel training op maat (“pre-start begeleiding”)
  2. Op basis van je ondernemingsplan een bedrijfslening aanvragen tot maximaal iets meer dan 36.000 euro

En, uiteraard, zo snel als mogelijk en verantwoord is, in je eigen levensonderhoud voorzien zonder uitkering.

Wat kan ik voor je hierin betekenen?

Ik heb meer dan tien jaar ervaring met begeleiden van mensen naar zelfstandig ondernemerschap vanuit een uitkering. Momenteel begeleid ik een aantal cliënten in opdracht van de gemeente Amersfoort in het kader van het Parttime Ondernemerschap Project (PTO) waarbij de nadruk ligt om het zelfstandig ondernemerschap te ontwikkelen naast een parttime baan.

Woon je niet al te ver van Amersfoort (max 75 kilometer) wil ik je graag ondersteunen in dit traject. Het is echter aan de gemeente waar je woont om te bepalen met welke partij zij in zee gaan. Geef je echter gegronde redenen aan waarom je graag mij wilt hebben, is dat veelal mogelijk.

En uiteraard kan ik je ook online coachen via Zoom.

Even sparren daarover ? Boek een Uurtje Geen Factuurtje in mijn agenda

Krediet aanvragen bij Qredits?

Qredits is een uitstekende partij om een bedrijfskrediet aan te vragen. Echter, zij vragen uiteraard om een ondernemingsplan. Ik vind de modellen die zij daarvoor aanbieden erg ingewikkeld. Ik heb eigen sjablonen ontwikkeld die veel eenvoudiger zijn. Jouw ondernemingsplan dat tot stand komt met deze sjablonen worden ook door Qredits geaccepteerd.

Wil je zelf aan de slag met mijn sjablonen?

 

 

 

Uiteraard kan ik je ook helpen met het maken van je ondernemingsplan. Neem daarvoor een Strippenkaart. Doe je dit, neem ik vanaf ondersteuning van 12 uur coaching, de kosten voor het gebruik van de sjablonen voor mijn rekening.

 

Hoe pak ik een aanvraag voor BBZ aan?

Hiervoor dien je een verzoek in bij de gemeente. Meestal is dat een afdeling ‘Zelfstandigen’ , die hierover gaat. Ook heeft een aantal gemeentes de uitvoering van de BBZ gebundeld in een apart uitvoeringsorgaan. Vraag even na bij je klantmanager of trajectbegeleider van de gemeente waar je staat ingeschreven. Als je dat doet nadat je met mij gesproken hebt, kom je wellicht iets beter beslagen ten ijs.

Woon je in Amersfoort? Dan vind je hier het formulier waarmee je een BBZ-aanvraag indient. Heb je alvast een idee wat ze allemaal willen weten.

Kosteloos?

Ja, voor jou als startende ondernemer kost dat je de gehele begeleiding niets. De gemeente betaalt. Maar je moet wel een goed idee hebben waarmee je aan tafel komt om een traject te krijgen.

Er zijn ook nog mogelijkheden om na de start begeleid te worden, ook op kosten van de gemeente.

BBZ ook voor jou als ww-gerechtigde

Je kan als je recht hebt op een ww-uitkering ook gebruik maken van de BBZ regeling. Vraag dat even na bij je klantmanager bij het UWV of ga langs bij de gemeente waar je staat ingeschreven.

Klikken wij?

Kom erachter met alleen wat tijdsinvestering in een Uurtje Zonder Factuurtje. Geen verplichtingen daarna.

Boek een Uurtje Geen Factuurtje in mijn agenda